Ga naar de inhoud

Tarieven BSO: wat betaal je echt zelf per maand?

  • door
Tarieven BSO: wat betaal je echt zelf per maand?

Eerder al rekende ik voor je uit wat je per maand kwijt bent aan kinderopvang voor je kind tot vier jaar. Maar er zijn veel kinderen die gebruikmaken van naschoolse opvang of vakantieopvang. Hiervoor gelden andere tarieven. Wat betaal je voor de BSO zelf per maand?

Tarieven

De tarieven per BSO verschillen ontzettend; voor drie dagen betaal je soms een lager tarief dan voor één of twee dagen, en als je kind op wisselende dagen gaat dan ligt het tarief vaak flink hoger.

Voorbeeld:

Ook in dit voorbeeld gaan we ervan uit dat een kind twee keer per week naar de opvang gaat, en dat hij ook in de vakantieweken twee keer gaat. Er wordt hier gerekend met veertig schoolweken en twaalf vakantieweken per jaar. We gaan ervan uit dat een kind na schooltijd 3,5 uur naar de opvang gaat – maar ook dit verschilt per opvang. Soms betaal je altijd tot 18.30, terwijl je kind misschien wel altijd om 17.00 opgehaald wordt. Soms gaat je kind langer dan 3,5 uur, als er op woensdag- of vrijdagmiddag bijvoorbeeld de hele middag opvang nodig is.

40 schoolweken, twee keer per week, 3,5 uur is 280 uur. Twaalf vakantieweken, 11 uur per dag, is 264 uur. We gaan er in dit voorbeeld van uit dat je 544 uur opvang nodig hebt in een kalenderjaar. We rekenen hier met het tarief van € 9,62. Dit betekent dat je per jaar € 5233 aan opvang betaalt. Gemiddeld is dit € 436 per maand. Vanuit de overheid geldt een vastgestelde maximale uurprijs van € 9,12.

Wat betaal je zelf bij minimumloon?

Omdat het tarief hoger is dan het tarief van de overheid, betaal je dat deel altijd zelf. Over de rest van het bedrag ontvang je kinderopvangtoeslag. Bij het minimumloon is de hoogte daarvan bij elk kind 96%. Per kind betaal je daarom € 39 per maand nog zelf.

Wat betaal je als je modaal verdient?

Bij een gezinsinkomen van € 44.000 krijg je minder kinderopvangtoeslag. Voor je eerste kind ontvang je € 4330 aan toeslagen per jaar, waardoor je € 75 per maand zelf betaalt. Voor je tweede kind ontvang je € 4688 en betaal je omgerekend per maand € 45 zelf.

Wat betaal je als je bijna twee keer modaal verdient?

Is het gezinsinkomen € 80.000? Dan krijg je voor je eerste kind 69,4% toeslag en voor je tweede (en volgende) kind(eren) 90,4%. Je betaalt dan zelf € 149 en € 62 per maand.

Als je tonnen per jaar verdient

Verdien je zo’n € 225.000 per jaar, of meer? Dan zijn de percentages nog lager waardoor je zelf € 298 en € 159 betaalt.

Wat betaal je zelf per maand?

  Minimumloon Modaal salaris Twee keer modaal € 225.000 of meer
Factuur opvang per maand per kind € 436 € 436 € 436 € 436
Zelf betalen kind 1 € 39 € 75 € 149 € 298
Zelf betalen kind 2 (of 3,4,5…) € 39 € 45 € 62 € 159

 

In dit voorbeeld zijn we ervan uitgegaan dat een kind elke vakantie twee keer per week een hele dag naar de opvang gaat en tijdens schoolweken twee middagen van 3,5 uur. Daarnaast verschillende tarieven per BSO, de tarieven in deze berekening zijn slechts voorbeelden.

Er zijn plannen in de regering om kinderopvang ‘gratis’ te maken. Ik ben heel benieuwd op welke manier ze dat willen gaan doen. Als ze dan ook een maximum vastgesteld tarief gaan vergoeden, betekent dat dat het niet gratis wordt, maar dat je het verschil alsnog zelf bij zal moeten betalen.