Ga naar de inhoud

Wat kost kinderopvang je echt?

  • door
wat betaal je echt aan kinderopvang

Wat je kinderopvang je precies kost dat kan ik je niet vertellen – dat hangt af van je salaris en andere gegevens. Wat ik wel kan doen is je enkele voorbeelden geven.

Verschillende tarieven

Steeds vaker zie ik verschillende tarieven voorbijkomen: de naschoolse opvang (4-12 jaar) is over het algemeen goedkoper dan dagopvang (0-4 jaar). Maar ook binnen kinderopvangorganisaties zie ik verschillende prijzen; sommige hanteren hogere prijzen voor baby’s, andere hebben hogere tarieven als je kind op wisselende dagen komt en zelfs als je kind minder vaak komt, of op populairdere dagen.

Voorbeeld

In dit voorbeeld ga ik ervan uit dat er twee kinderen twee dagen per week een hele dag naar de opvang gaan. Bij vrijwel elke kinderopvang moet je tegenwoordig twee hele dagen afnemen (7.30 tot 18.30), zelfs als je je kind eerder komt ophalen. Je betaalt dan voor 22 uur per week, 52 weken per jaar.

Veel kinderopvangorganisaties hebben inmiddels uurtarieven die tegen de € 11 per uur gaan. Daarom ga ik in dit voorbeeld rekenen met een tarief van € 10,75 per uur. In een jaar (52 x 22 uur = 1144) ben je € 12.298 kwijt aan kinderopvang per kind. Gaan er twee kinderen naar de opvang? Dan betaal je € 24.596. Je ontvangt dan maandelijks een factuur van € 2050.

Kinderopvangtoeslag

Gelukkig bestaat er kinderopvangtoeslag. Afhankelijk van je salaris ontvang je een (groot) deel van de betaalde kinderopvang terug. Dit geldt echter maar tot het maximumbedrag van € 10,25. Alles boven deze uurprijs betaal je sowieso zelf. Als je naar bovenstaand rekenvoorbeeld kijkt, betekent dit dat je voor elk uur € 0,50 zelf betaalt – voor 1144 uur gaat het dan om € 572 per kind. Over het overige bedrag (€ 11.726) heb je wel recht op kinderopvangtoeslag. Hoeveel dat is? Dat hangt van de hoogte van het gezinsinkomen af. Meer informatie hierover vind je op de website van de rijksoverheid.

Als je het minimumloon verdient

Het minimumloon (bij een 40-urige werkweek) in 2024 is € 2300 per maand, oftewel € 27.600 per jaar. Het kan natuurlijk zijn dat je minder verdient omdat je geen 40 uur werkt, maar ook als je minder verdient krijg je 96% van de opvangkosten terug, van zowel je eerste als je tweede kind. Dit betekent dat je € 11.257 ontvangt aan kinderopvangtoeslag. Van de € 12.298 die je per kind betaalt aan de opvang, ontvang je € 11.257 terug, waardoor je € 1041 per kind per jaar zelf betaalt. Dit is ongeveer € 87 per maand. Gaan er twee kinderen naar de opvang? Dan betaal je maandelijks € 174 zelf.

Let op: met ‘eerste kind’ wordt niet je eerste kind bedoeld, maar het kind met de meeste opvanguren

Als je een modaal salaris hebt

Het modaal inkomen in 2024 is € 44.000 per jaar. Met dit inkomen krijg je geen 96% aan kinderopvangtoeslag, maar 87,3% voor je eerste kind, en 94,5% voor een tweede (of volgend) kind. Voor je eerste kind ontvang je dan € 10.237 aan toeslag, voor je tweede (en eventuele volgende) kind € 11081. Als je uitrekent wat je dan zelf betaalt, kom je op een bedrag van € 172 per maand voor je eerste kind, en € 102 per maand voor je tweede (en elk volgende) kind.

Als je bijna twee keer modaal verdient

Is het gezinsinkomen bijna twee keer modaal, bijvoorbeeld 80.000? Dan krijg je een lager percentage terug van de Rijksoverheid. Bij je eerste kind gaat dat om 69,4% en bij je tweede (of volgend) kind om 91,6%. Voor je eerste kind ontvang je per jaar € 8137 aan kinderopvangtoeslag en voor je andere kind(eren) € 10.741. Je zult dan zelf € 4161 voor je eerste kind betalen, en € 1557 voor je tweede kind. Dit komt neer op € 347 en € 130 per maand.

Als je tonnen per jaar verdient

Heb je een megahoog inkomen? (Denk aan een bedrag van € 225.000 of meer per jaar.) Dan krijg je nog minder kinderopvangtoeslag. Bij zo’n inkomen krijg je voor je eerste kind 33,3% vergoed en voor je tweede en volgende kind(eren) € 67,1. Hierdoor betaal je zelf per maand € 699 voor je eerste kind en € 369 voor je tweede kind.

Wat betaal je zelf per maand?

  Minimumloon Modaal salaris Twee keer modaal € 225.000 of meer
Factuur opvang per maand per kind € 1025 € 1025 € 1025 € 1025
Zelf betalen kind 1 € 87 € 172 € 347 € 699
Zelf betalen kind 2 (of 3,4,5…) € 87 € 102 € 130 € 369

In de voorbeelden hierboven is gewerkt met een tarief van € 10,75 en wordt ervan uitgegaan dat een kind twee dagen naar de opvang gaat. Is jouw uurtarief lager? Dan betaal je minder. Is jouw uurtarief (nog) hoger? Dan zul je dat hogere bedrag altijd zelf moeten betalen, omdat het boven het vastgestelde tarief van de overheid uitkomt. Gaat je kind meer of minder dagen naar de opvang? Ook dat heeft natuurlijk invloed op het bedrag dat jij maandelijks zelf moet betalen.

Er zijn plannen in de regering om kinderopvang ‘gratis’ te maken. Ik ben heel benieuwd op welke manier ze dat willen gaan doen. Als ze dan ook een maximum vastgesteld tarief gaan vergoeden, betekent dat dat het niet gratis wordt, maar dat je het verschil alsnog zelf bij zal moeten betalen.